I. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja na kierunku inżynieria środowiska kształci i przygotowuje przyszłych inżynierów do:

  • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i urządzeń grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

  • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i urządzeń redukujących emisję substancji szkodliwych i oczyszczających gazy,

  • gospodarki odpadami i pozyskiwania energii z odpadów oraz energii odnawialnej.
 
Specjalność nie tylko dostarcza gruntownej i aktualnej wiedzy, kształci praktyczne umiejętności zawodowe, ale również „uczy się uczyć”, czyli samodzielnie zdobywać nowe kompetencje zawodowe.
II. DLA KOGO

Studia na II stopniu tej specjalności skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska w zakresie specjalności prowadzonych na WIŚiE PK lub na innych uczelniach technicznych.
Drugą grupę, do której adresowane są studia, stanowią osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany po studiach innych niż inżynieria środowiska, zainteresowane tematyką środowiska oraz nowych technologii i wiążące swoją przyszłość z pracą w rozwojowej i dochodowej branży wykonawczo-instalacyjnej. Do grona tego należą zwłaszcza inżynierowie z doświadczeniem zawodowym w tym obszarze, którzy chcą uzupełnić i udokumentować swoje kompetencje.
ATUTY

Duży rynek pracy zarówno dla kobiet jak i mężczyzn – od placów budowy, przez biura projektowe, po działy handlowe firm.

Studenci poznają i opanowują programy wspomagające projektowanie – m.in. AutoCAD, Fluent, Instal-therm HCR, Instal-OZC, Ventpack, Revit MEP – które są podstawowym narzędziem pracy współczesnego inżyniera.

Przygotowujemy do uzyskania uprawnień budowlanych.
Pracodawcy doceniają praktyczne podejście naszych absolwentów poparte gruntowną wiedzą, pozwalającą na zrozumienie istoty zjawisk i procesów.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja


Pierwszy semestr studiów magisterskich na specjalizacji Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja poświęcasz na rozwinięcie wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach inżynierskich. Pogłębiasz wiedzę ogólną z zakresu statystyki czy chemii oraz szczegółową z zakresu wymiany ciepła i wymienników, automatyki w instalacjach, oczyszczania powietrza oraz alternatywnych źródeł energii. Poznajesz także nowoczesne oprogramowanie, wykorzystywane w trakcie pracy projektanta.


Na semestrze drugim masz okazję na usystematyzowanie i rozwinięcie wiedzy z zakresu ogrzewnictwa, klimatyzacji oraz automatyki w nich zawartej. Jest to kontynuacja studiów inżynierskich uzupełniona o poruszane na równoległych przedmiotach zagadnienia zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii. Na tym etapie dysponujesz już nie tylko wiedzą dotyczącą prawidłowego projektowania instalacji, ale też umiejętnością wyboru jak najbardziej energooszczędnego i przyjaznego środowisku rozwiązania.


Ostatni semestr upływa Ci na przygotowaniach przed obroną pracy magisterskiej, prowadzonych równolegle do kursów specjalizacyjnych, które sam wybrałeś. Po zaliczeniu ostatniego semestru oraz obronie zostajesz absolwentem WIŚiE PK z prestiżowym tytułem magistra inżyniera.

V. PO STUDIACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Po studiach II stopnia na inżynierii środowiska specjalność COWiK, a także odbyciu praktyki zawodowej, absolwenci mogą ubiegać się o samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli tzw. uprawnienia budowlane.

Uprawnienia te pozwalają na projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności:

  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
  • konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność COWiK można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność COWiK można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska specjalność COWiK można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (tj. dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jeśli odbyto półtoraroczną praktykę na budowie.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci inżynierii środowiska WIŚiE PK na specjalności COWiK najczęściej znajdują pracę w firmach projektowych i wykonawczych działających w obszarze instalacji: ogrzewania budynków i sieci cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, termicznej utylizacji odpadów, nieco rzadziej w instytucjach administracji samorządowej i państwowej czy szkolnictwie. Część absolwentów decyduje się na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 329


+48 12 628 20 95
(st. stacjonarne)
+48 12 628 28 05
(st. niestacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plKatedra Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza
i Utylizacji Odpadów (Ś-5)


+48 12 628 28 60
s-5@pk.edu.pl

www.s-5.wis.pk.edu.pl


Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji
i Chłodnictwa (Ś-6)


+48 12 628 28 96
ok@pk.edu.pl

www.ok.pk.edu.pl