I. OPIS SPECJALNOŚCI

Absolwenci tej specjalności dysponują wiedzą z zakresu produkcji energii pochodzącej ze spalania i współspalania biomasy w kotłach ciepłowniczych i energetycznych oraz procesów toryfikacji i zgazowania biomasy. Znają zagadnienia związane z obliczaniem i projektowaniem oraz doborem turbin wodnych i hydroelektrowni, instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych. Posiadają wiedzę na temat generacji energii w systemie rozproszonym i możliwościach produkcji energii cieplnej i elektrycznej w mikrosiłowniach. Studia na specjalności Energetyka niekonwencjonalna pozwalają również na zdobycie wiedzy z zakresu techniki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, elektroenergetyki oraz energetyki konwencjonalnej w ramach przedmiotów kierunkowych.
 
II. DLA KOGO

Studia na specjalności Energetyka niekonwencjonalna skierowane są dla osób, które mają zainteresowania techniczne i które interesują się sprawami ochrony środowiska. Ze względu na dynamicznie rozwijający się sektor branży energetycznej, kandydaci powinni cechować się kreatywnością, otwartością na nowości technologiczne oraz innowacje.
ATUTY

W związku z ograniczaniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery i coraz mniejszą ilością paliw kopalnych przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją niespotykane wcześniej, przełomowe dla funkcjonowania całej branży wyzwania.

Szerokie spektrum możliwości, jeśli chodzi o charakter szukanej po studiach pracy - zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
ENERGETYKA NIEKONWENCJONALNA


W trakcie pierwszego roku studiów ugruntowujesz i poszerzasz swoją wiedzę z przedmiotów podstawowych, takich jak matematyka, chemia i fizyka. Poznajesz zasady rysunku technicznego. Wdrażanie w przedmioty kierunkowe rozpoczyna się od przedmiotów takich jak termodynamika, gospodarka energetyczno-cieplna, czy miernictwo energetyczne. Poznajesz również podstawy elektrotechniki i automatyki.


W kolejnym roku studiów kontynuujesz naukę z zakresu termodynamiki i wymiany ciepła oraz mechaniki płynów. Pojawia się jednocześnie coraz więcej przedmiotów kierunkowych, na których poznajesz technologie i urządzenia wykorzystywane w energetyce oraz gospodarkę energetyczną. Na drugim roku uczysz się również o ogrzewnictwie i wentylacji. Poznajesz podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów.


Na trzecim roku nauki decydujesz o wyborze specjalności i tym samym - pojawiają się przedmioty specjalnościowe. W przypadku specjalności Energetyka niekonwencjonalna uczysz się szczegółowo o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym w ogniwach wodorowych, pompach ciepła, kolektorach słonecznych, ogniwach fotowoltaicznych, czy elektrowniach wodnych i wiatrowych. Ponadto kontynuujesz naukę przedmiotów kierunkowych, jak na przykład projektowanie systemów energetycznych, poznajesz pompy, sprężarki i wentylatory.


Ostatnie półrocze jest zwieńczeniem nauki na studiach inżynierskich.
Jest to okres, w którym dokonujesz wyboru tematu i przygotowujesz pracę inżynierską. Zajęcia dydaktyczne obejmują przedmioty specjalnościowe, jak np. instalacje grzewcze w budownictwie energetycznym, czy mikrosiłownie oraz przedmioty kierunkowe, np. prawo w energetyce, czy silniki spalinowe.
IV. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci studiów energetyka specjalność Energetyka niekonwencjonalna mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach tej samej lub innych specjalności.
Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku energetyka mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku energetyka mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzana świadectw charakterystyk energetycznych.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w:
  • biurach projektowych i firmach wykonawczych zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
  • firmach wykonujących audyty energetyczne,
  • jednostkach samorządowych jako specjalista w zakresie problemów energetyki w związku z działaniami proekologicznymi i polityką lepszej efektywności wykorzystania zasobów odnawialnych,
  • prowadzonej własnej działalności gospodarczej.
Rekrutacja na studia I stopnia
krok po kroku
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek ENERGETYKA

pok. 328, godziny otwarcia: 10:00-13:00

st.stacjonarne - codziennie poza czwartkiem,
st.niestacjonarne - dodatkowo soboty 9:00-14:00

+48 12 628 28 05


s-0@wis.pk.edu.pl