I. OPIS SPECJALNOŚCI

Na studiach II stopnia kierunku energetyka studenci poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte na I stopniu. Pogłębiają wiedzę dotyczącą produkcji, wykorzystania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Zdobywają kompetencje pozwalające im projektować instalacje geotermalne. Stają się także specjalistami w zakresie wykorzystania i produkcji biopaliw. Przygotowani są już do samodzielnej pracy naukowej – rozwiązywania problemów wykraczających poza zakres typowej wiedzy inżynierskiej. Zdobyta podczas studiów magisterskich wiedza pozwala im na samodzielne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań energetycznych. Po ukończeniu studiów, już jako absolwenci, posiadają umiejętność modelowania zjawisk cieplno-przepływowych w urządzeniach energetyki odnawialnej, co może być wykorzystywane zarówno w pracy w biurze projektowym, jaki i pracy badawczej w centrach badawczo-rozwojowych lub w pracy na uczelni.

Po ukończeniu II stopnia kierunku energetyka można wykonywać audyty energetyczne, a także starać się o uprawnienia do sporządzana świadectw charakterystyk energetycznych.
 
II. DLA KOGO

Studia na specjalności Energetyka niekonwencjonalna skierowane są dla osób, które mają zainteresowania techniczne i którym nie są obojętne aspekty ochrony środowiska. Ze względu na to, jak dynamicznie rozwija się sektor energetyczny, kandydaci powinni cechować się kreatywnością, otwartością na nowości technologiczne oraz innowacje.
ATUTY

W związku z ograniczaniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery i coraz mniejszą ilością paliw kopalnych przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją niespotykane wcześniej, przełomowe dla funkcjonowania całej branży wyzwania.

Szerokie spektrum możliwości, jeśli chodzi o charakter szukanej po studiach pracy - zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
ENERGETYKA NIEKONWENCJONALNA


W trakcie pierwszego semestru poszerzasz wiedzę z zakresu przedmiotów takich jak wymiana ciepła, mechanika płynów, wytrzymałość materiałów, czy technologie i maszyny energetyczne. Poznajesz podstawy dotyczące metod programowania w obliczeniach inżynierskich, poznajesz metody numeryczne i rozpoczynasz naukę modelowania CFD. Realizujesz również projekt z zakresu instalacji grzewczych.


W kolejnym semestrze zdobywasz wiedzę o możliwościach stosowania metod numerycznych w obliczeniach urządzeń energetycznych. Poszerzasz wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu studiów na temat ogniw paliwowych, pomp ciepła, energetyki wiatrowej i wodnej, czy wykorzystania biomasy. Wykonujesz projekty z zakresu elektrowni cieplnych, turbin, instalacji energetycznych i pomp ciepła.


W trakcie trzeciego semestru wybierasz temat i przygotowujesz pracę magisterską. Kontynuujesz ponadto naukę z zakresu m.in. mikrosiłowni, energetyki wiatrowej i wodnej, energetyki geotermalnej, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, instalacji grzewczych w budownictwie niskoenergetycznym, czy produkcji i zastosowania biopaliw. Ważnym elementem ostatniego semestru są zajęcia, których przedmiotem jest audyt energetyczny, w ramach których również realizowany jest projekt. Zajęcia te pozwalają na uzyskanie po ukończeniu studiów uprawnień do sporządzana świadectw charakterystyk energetycznych.
IV. PO STUDIACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku energetyka mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku energetyka mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzana świadectw charakterystyk energetycznych.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w:
  • biurach projektowych i firmach wykonawczych zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
  • ośrodkach naukowo-badawczych i uczelniach,
  • firmach wykonujących audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyk energetycznych,
  • jednostkach samorządowych jako specjalista w zakresie problemów energetyki w związku z działaniami proekologicznymi i polityką lepszej efektywności wykorzystania zasobów odnawialnych,
  • prowadzonej własnej działalności gospodarczej.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek ENERGETYKA

pok. 328, godziny otwarcia: 10:00-13:00

st.stacjonarne - codziennie poza czwartkiem,
st.niestacjonarne - codziennie poza poniedziałkiem i dodatkowo soboty

+48 12 628 28 05


s-0@wis.pk.edu.pl