I. OPIS SPECJALNOŚCI

W Europie i krajach rozwiniętych rozpoczął sie rozwój tzw. inteligentnych miast (ang. SMART CITIES) powodujący zapotrzebowanie na inżynierów posiadających specyficzny zestaw kompetencji techniczno-planistycznych, którzy swobodnie posługują się nowoczesnymi technikami i narzędziami oraz niekonwencjonalnymi technologiami podnoszenia jakości życia, potrafią efektywnie pracować w interdyscyplinarnych zespołach i integrować lokalne społeczności wokół rozwiązywania problemów.
Studia na kierunku gospodarka przestrzenna specjalność Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna kształcą i przygotowują właśnie takich specjalistów. Jest to możliwe dzięki temu, że nasz kierunek ma charakter międzywydziałowy i realizowany jest przez trzy wydziały Politechniki Krakowskiej: Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.
W programie studiów połączyliśmy wiedzę z zakresu:
  • przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • zasad, metod, technik i narzędzi planowania przestrzennego,
  • ogólną wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną,
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni oraz planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej.
 
II. DLA KOGO

Studia na II stopniu gospodarki przestrzennej w specjalności Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna, skierowane są do osób posiadających:
- tytuł inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta uzyskany na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka lub
- tytuł inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera architekta krajobrazu uzyskany na kierunku architektura krajobrazu lub
- tytuł inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, budownictwo, transport, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geodezja, górnictwo i geologia lub kartografia.
Są to studia skierowane do osób z wyobraźnią przestrzenną i ciekawością świata, które chcą zdobyć kompetencje oraz zawód, pozwalające profesjonalnie porządkować przestrzeń i chronić zalety otoczenia, zwłaszcza we współczesnych miastach. Rozwija się tam nowe podejście do miejskich obszarów funkcjonalnych. Ten rozwój wymagać będzie specjalistów, którzy zapewnią powiązanie atrakcyjnych rozwiązań przestrzennych ze współcześnie wymaganą technologią i techniką w zakresie kształtowania infrastruktury.
ATUTY

W gospodarce przestrzennej nie ma dwóch takich samych zadań do rozwiązania, dzięki czemu praca nie bywa nudna.

Praca nad najważniejszą tkanką miast nigdy się nie skończy.

Gospodarka przestrzenna tworzy miejsca pracy, których nie można przenieść do innego kraju.
Rekrutacja i kształcenie na MIĘDZYWYDZIAŁOWYM KIERUNKU STUDIÓW gospodarka przestrzenna, prowadzonym wspólnie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, odbywa się w ramach międzywydziałowej oferty edukacyjnej i wspólnej liczby miejsc. Co to oznacza w praktyce?
  • zajęcia z wykładowcami 3 Wydziałów PK (WA-WIL-WIŚiE),
  • sprawy administracyjne i obsługa studentów prowadzone przez 1 z tych 3 Wydziałów (WIŚiE).
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GOSPODARKA KOMUNALNA


Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę konieczną dla zrozumienia czym jest inteligentne miasto i jak zapewnić właściwe warunki jego rozwoju. Uzyskasz kompetencje związane z planowaniem regionalnym i środowiskowym - integrującym zależności lokalne i regionalne, a także specjalistyczne kompetencje w zakresie problemów wodnych w nowoczesnych miastach i rozwiązań na bazie projektowania urbanistycznego i analiz GIS-owych.


To rozwój Twoich specjalistycznych kompetencji w zakresie uwarunkowań przestrzennego planowania środowiskowego, równoważenia środowiska miejskiego metodami naturalnymi i technicznymi według współczesnych wymagań rozwojowych, a także zasad projektowania przestrzeni wypoczynkowej i turystycznej oraz wykorzystania nowoczesnych technologii komunalnych.


To czas przygotowania dyplomowej pracy magisterskiej w wybranej przez Ciebie tematyce. To także czas uzupełnienia wiedzy w zakresie współczesnych trendów rozwojowych i technologicznych - zagadnień istotnych i przydatnych z punktu widzenia kształtowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
IV. PO STUDIACH
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dyplom ukończenia studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, realizowanym wspólnie przez trzy wydziały Politechniki Krakowskiej, stanowi niezaprzeczalny atut na rynku pracy, ponieważ poświadcza zdobycie nie tylko interdyscyplinarnej wiedzy, lecz przede wszystkim dokumentuje kompetencje w rozległym obszarze działalności inżynierskiej. Po studiach czeka na Ciebie ciekawa praca zawodowa w samorządzie terytorialnym, administracji rządowej, przedsiębiorstwach konsultingowych, projektowych lub planistycznych - na rynku krajowym i zagranicznym. W instytucjach, podmiotach gospodarczych czy instytucjach pozarządowych ukierunkowanych na tworzenie rozwiązań spełniających współczesne oczekiwania odnośnie wysokiej jakości życia, kształtowania obszarów funkcjonalnych tak, aby spełniały wymagania stawiane dziś i nie ograniczały perspektywy rozwojowej.

Po odbyciu kilkuletniej praktyki absolwenci GP mogą ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym, w tym w ramach własnej działalności gospodarczej.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA


Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 328


+48 12 628 28 05
(st. stacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plWydział Architektury

http://arch.pk.edu.plWydział Inżynierii Lądowej

http://wil.pk.edu.plWydział Inżynierii Środowiska i Energetyki