I. OPIS SPECJALNOŚCI

W biurach projektowych systemów i urządzeń energetycznych, centrach badawczo-rozwojowych dużych elektrowni oraz przy obsłudze zaawansowanych systemów energetycznych niezbędna jest wiedza z zakresu modelowania systemów energetycznych oraz metod komputerowych wspomagających proces projektowania i monitorowania urządzeń energetycznych. Systemy energetyczne bazujące na odnawialnych źródłach energii, jak również tych konwencjonalnych, wymagają umiejętności optymalizacji ich warunków pracy. Optymalne warunki pracy systemów energetycznych, dostosowane do zmiennych warunków przesyłu energii elektrycznej, można uzyskać dzięki zastosowaniu zaawansowanych programów komputerowych.
Żadna uczelnia techniczna w Polsce nie oferuje specjalności stricte dedykowanej metodom wspomagania komputerowego w energetyce.
 
II. DLA KOGO

Studia na specjalności Modelowanie komputerowe w energetyce skierowane są dla osób, które posiadają gruntowną wiedzę w zakresie: systemów energetycznych, odnawialnych źródeł energii, termodynamiki, wymiany ciepła, mechaniki płynów oraz mają silnie rozwinięte umiejętności analityczne oraz zdolność logicznego myślenia.
ATUTY

W związku z ograniczaniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery i coraz mniejszą ilością paliw kopalnych przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją niespotykane wcześniej, przełomowe dla funkcjonowania całej branży wyzwania.

Szerokie spektrum możliwości, jeśli chodzi o charakter szukanej po studiach pracy - zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
MODELOWANIE KOMPUTEROWE W ENERGETYCE


W trakcie pierwszego semestru poszerzasz wiedzę z zakresu przedmiotów takich jak wymiana ciepła, mechanika płynów, wytrzymałość materiałów, czy technologie i maszyny energetyczne. Poznajesz podstawy dotyczące metod programowania w obliczeniach inżynierskich, poznajesz metody numeryczne i rozpoczynasz naukę modelowania CFD. Realizujesz również projekt z zakresu instalacji grzewczych.


W kolejnym semestrze zdobywasz wiedzę o możliwościach stosowania metod numerycznych w obliczeniach urządzeń energetycznych. Poszerzasz wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu studiów na temat ogniw paliwowych, pomp ciepła, energetyki wiatrowej i wodnej, czy wykorzystania biomasy. Wykonujesz projekty z zakresu elektrowni cieplnych, turbin, instalacji energetycznych i pomp ciepła.


W trakcie trzeciego semestru wybierasz temat i przygotowujesz pracę magisterską. Kontynuujesz ponadto naukę z zakresu m.in. mikrosiłowni, energetyki wiatrowej i wodnej, energetyki geotermalnej, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, instalacji grzewczych w budownictwie niskoenergetycznym, czy produkcji i zastosowania biopaliw. Ważnym elementem ostatniego semestru są zajęcia, których przedmiotem jest audyt energetyczny, w ramach których również realizowany jest projekt. Zajęcia te pozwalają na uzyskanie po ukończeniu studiów uprawnień do sporządzana świadectw charakterystyk energetycznych.
IV. PO STUDIACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku energetyka mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku energetyka mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzana świadectw charakterystyk energetycznych.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci specjalności będą przygotowani do pracy w biurach projektowych i centrach badawczo rozwojowych, jak również będą w stanie samodzielnie optymalizować i projektować systemy energetyczne. Z powodzeniem będą mogli kontynuować swoją ścieżkę kariery naukowej na studiach doktoranckich zarówno w kraju jak i za granicą.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek ENERGETYKA

pok. 328, godziny otwarcia: 10:00-13:00

st.stacjonarne - codziennie poza czwartkiem,
st.niestacjonarne - codziennie poza poniedziałkiem i dodatkowo soboty

+48 12 628 28 05


s-0@wis.pk.edu.pl