I. OPIS SPECJALNOŚCI

Studia na specjalności Systemy i urządzenia energetyczne kształcą specjalistów posiadających gruntowną wiedzę z zakresu techniki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, elektroenergetyki oraz energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Studenci w ramach specjalności zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych oraz umiejętność prowadzenia obliczeń, projektowania, badań oraz diagnostyki maszyn i urządzeń cieplnych. Studia na kierunku energetyka przygotowują również do projektowania instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Studenci poznają zagadnienia związane z dystrybucją energii cieplnej i elektrycznej oraz zasadami ochrony środowiska.
 
II. DLA KOGO

Studia na specjalności Systemy i urządzenia energetyczne skierowane są dla osób, które mają zainteresowania techniczne. Ze względu na dynamicznie rozwijający się sektor branży energetycznej, kandydaci powinni cechować się kreatywnością, otwartością na nowości technologiczne oraz innowacje.
ATUTY

Sprawne funkcjonowanie gospodarki kraju jest w bardzo dużym stopniu zależne od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Ponadto, w związku z ograniczaniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery i coraz mniejszą ilością paliw kopalnych przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją duże wyzwania. Dzięki temu ukończenie kierunku energetyka daje duże szanse na znalezienie pracy.

Szerokie możliwości, jeśli chodzi o charakter szukanej po studiach pracy - zgodny z indywidualnymi preferencjami.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
SYSTEMY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE


W trakcie pierwszego roku studiów ugruntowujesz i poszerzasz swoją wiedzę z przedmiotów podstawowych, takich jak matematyka, chemia i fizyka. Poznajesz zasady rysunku technicznego. Wdrażanie w przedmioty kierunkowe rozpoczyna się od przedmiotów takich jak termodynamika, gospodarka energetyczno-cieplna, czy miernictwo energetyczne. Poznajesz również podstawy elektrotechniki i automatyki.


W kolejnym roku studiów kontynuujesz naukę z zakresu termodynamiki i wymiany ciepła oraz mechaniki płynów. Pojawia się jednocześnie coraz więcej przedmiotów kierunkowych, na których poznajesz technologie i urządzenia wykorzystywane w energetyce oraz gospodarkę energetyczną. Na drugim roku uczysz się również o ogrzewnictwie i wentylacji. Poznajesz podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów.


Na trzecim roku nauki decydujesz o wyborze specjalności i tym samym - pojawiają się przedmioty specjalnościowe. W przypadku specjalności Systemy i urządzenia energetyczne uczysz się szczegółowo o elektrowniach i elektrociepłowniach, kotłach energetycznych, czy o turbinach parowych, gazowych i wodnych. Ponadto kontynuujesz naukę przedmiotów kierunkowych, jak na przykład projektowanie systemów energetycznych, poznajesz pompy, sprężarki i wentylatory, czy odnawialne źródła energii.


Ostatnie półrocze jest zwieńczeniem nauki na studiach inżynierskich.
Jest to okres, w którym dokonujesz wyboru tematu i przygotowujesz pracę inżynierską. Zajęcia dydaktyczne obejmują przedmioty specjalnościowe, jak np. wymienniki ciepła oraz przedmioty kierunkowe, np. prawo w energetyce, czy silniki spalinowe.
IV. PO STUDIACH
KONTYNUACJA NAUKI

Absolwenci studiów energetyka specjalność Systemy i urządzenia energetyczne mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia w ramach tej samej lub innych specjalności.
Uprawnienia budowlane: możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku energetyka mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku energetyka mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzana świadectw charakterystyk energetycznych.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w:
  • elektrowniach i elektrociepłowniach,
  • przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i magazynowaniem energii,
  • biurach projektowych i firmach wykonawczych zajmujących się urządzeniami i systemami energetycznymi, takimi jak elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), kotły, wymienniki ciepła, turbiny (parowe, gazowe, wodne i wiatrowe),
  • firmach związanych z ogrzewnictwem i wentylacją,
  • firmach wykonujących audyty energetyczne,
  • jednostkach samorządowych jako specjalista w zakresie problemów energetyki,
  • prowadzonej własnej działalności gospodarczej.
Rekrutacja na studia I stopnia
krok po kroku
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek ENERGETYKA

pok. 328, godziny otwarcia: 10:00-13:00

st.stacjonarne - codziennie poza czwartkiem,
st.niestacjonarne - dodatkowo soboty 9:00-14:00

+48 12 628 28 05


s-0@wis.pk.edu.pl