I. OPIS SPECJALNOŚCI

Na studiach II stopnia kierunku energetyka studenci poszerzają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte na I stopniu. Przygotowywani są do samodzielnej pracy naukowej – rozwiązywania problemów wykraczających poza zakres typowej wiedzy inżynierskiej. Mogą pracować przy przedsięwzięciach związanych z modernizacją i projektowaniem maszyn oraz wdrażaniem nowych technologii. Zdobyta podczas studiów wiedza przygotowuje ich do opracowania innowacyjnych koncepcji energetycznych. Absolwenci specjalności Systemy i urządzenia energetyczne posiadają umiejętności wykonywania bilansów energii złożonych systemów energetycznych oraz modelowania ich pracy z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania komputerowego. Potrafią definiować i rozwiązywać zagadnienia cieplno-przepływowe posługując się metodami numerycznymi. Znają metody projektowania i optymalizacji układów i systemów energetycznych oraz potrafią je zastosować w praktyce. Posiadają również umiejętności przeprowadzania badań i statystycznej interpretacji wyników eksperymentu.
 
II. DLA KOGO

Studia na specjalności Systemy i urządzenia energetyczne skierowane są dla osób, które mają zainteresowania techniczne. Ze względu na dynamicznie rozwijający się sektor branży energetycznej, kandydaci powinni cechować się kreatywnością, otwartością na nowości technologiczne oraz innowacje.
ATUTY

W związku z ograniczaniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery i coraz mniejszą ilością paliw kopalnych przed współczesnym światem w obszarze energetyki stoją niespotykane wcześniej, przełomowe dla funkcjonowania całej branży wyzwania.

Szerokie spektrum możliwości, jeśli chodzi o charakter szukanej po studiach pracy - zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
SYSTEMY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE


W trakcie pierwszego semestru poszerzasz wiedzę z zakresu przedmiotów takich jak wymiana ciepła, mechanika płynów, wytrzymałość materiałów, czy technologie i maszyny energetyczne. Poznajesz podstawy dotyczące metod programowania w obliczeniach inżynierskich, poznajesz metody numeryczne i rozpoczynasz naukę modelowania CFD. Realizujesz również projekt z zakresu instalacji grzewczych.


W kolejnym semestrze zdobywasz wiedzę o możliwościach stosowania metod numerycznych w obliczeniach urządzeń energetycznych. Poszerzasz wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu studiów na temat elektrowni i zaawansowanych systemów energetycznych, kotłów parowych i grzewczych, czy turbin gazowych, parowych i wodnych. Uczysz się przeprowadzania badań eksperymentalnych i opracowywania uzyskanych wyników. Wykonujesz projekty z zakresu elektrowni cieplnych, turbin, instalacji energetycznych i energetyki niekonwencjonalnej.


W trakcie trzeciego semestru wybierasz temat i opracowujesz pracę magisterską. Kontynuujesz ponadto naukę z zakresu m.in. aerodynamiki, monitorowania urządzeń energetycznych i automatyki w energetyce. W semestrze przewidziane jest wykonanie projektów z urządzeń instalacji kotłowych oraz pomp, sprężarek i wentylatorów. Ważnym elementem ostatniego semestru są zajęcia, których przedmiotem jest audyt energetyczny, w ramach których również realizowany jest projekt. Zajęcia te pozwalają na uzyskanie po ukończeniu studiów uprawnień do sporządzana świadectw charakterystyk energetycznych.
IV. PO STUDIACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku energetyka mają możliwość starania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po uzyskaniu stopnia inżyniera absolwenci kierunku energetyka mogą samodzielnie wykonywać audyty energetyczne, a po zdobyciu uprawnień budowlanych starać się o uprawnienia do sporządzana świadectw charakterystyk energetycznych.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w:
  • elektrowniach i elektrociepłowniach,
  • ośrodkach naukowo-badawczych i uczelniach,
  • firmach doradczych,
  • firmach wykonujących audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyk energetycznych,
  • przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i magazynowaniem energii,
  • biurach projektowych i firmach wykonawczych zajmujących się urządzeniami i systemami energetycznymi, takimi jak elektrownie i elektrociepłownie (konwencjonalne i niekonwencjonalne), kotły, wymienniki ciepła, turbiny (parowe, gazowe, wodne i wiatrowe),
  • firmach związanych z ogrzewnictwem i wentylacją,
  • jednostkach samorządowych jako specjalista w zakresie problemów energetyki,
  • prowadzonej własnej działalności gospodarczej.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek ENERGETYKA

pok. 328, godziny otwarcia: 10:00-13:00

st.stacjonarne - codziennie poza czwartkiem,
st.niestacjonarne - codziennie poza poniedziałkiem i dodatkowo soboty

+48 12 628 28 05

s-0@wis.pk.edu.pl