I. OPIS SPECJALNOŚCI

Problematyka wykorzystania przestrzeni jest szeroko obecna w codziennym życiu. Zmagamy się z coraz to nowymi wyzwaniami cywilizacyjnymi i szukamy ich rozwiązań. Do najistotniejszych wyzwań współczesności bez wątpienia należy właściwe zagospodarowanie obszarów miast i aglomeracji w powiązaniu z systemami transportowymi warunkującymi ich funkcjonowanie. Jest to możliwe wyłącznie dzięki podejściu interdyscyplinarnemu, wykorzystującemu nowoczesną wiedzę z wielu dziedzin, w tym z zakresu URBANISTYKI i TRANSPORTU. Dlatego tak potrzebni są dobrze wykształceni specjaliści - wyposażeni w wiedzę inżynierską i rozumiejący różne aspekty funkcjonowania obszarów miast i aglomeracji. Właśnie takich specjalistów kształci Politechnika Krakowska w ramach specjalności URBANISTYKA i TRANSPORT na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA – utworzonym dzięki współpracy trzech wydziałów: Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

W programie studiów połączyliśmy specjalistyczną wiedzę z zakresu:
  • zasad, metod, technik i narzędzi planowania przestrzennego,
  • rozwoju przestrzennego osiedli, miast, aglomeracji i regionów,
  • planowania, projektowania i eksploatacji systemów transportowych,
  • ogólnej wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej.
 
II. DLA KOGO

Są to studia skierowane do osób ambitnych, otwartych na nowe wyzwania zawodowe, chcących w przyszłości współkreować otoczenie, w którym żyjemy, współtworzyć miasta i aglomeracje. Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby z wyobraźnią przestrzenną, otwarte na interdyscyplinarną wiedzę z szerokiego spektrum tematów, realizowanych przez trzy wydziały Politechniki Krakowskiej.

Studia na II stopniu gospodarki przestrzennej w specjalności URBANISTYKA i TRANSPORT, skierowane są do osób posiadających:

- tytuł inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku: gospodarka przestrzenna, urbanistyka, budownictwo, transport, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geodezja, górnictwo, geologia lub kartografia;

- tytuł inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta uzyskany na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka;

- tytuł inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera architekta krajobrazu uzyskany na kierunku architektura krajobrazu.
ATUTY

W gospodarce przestrzennej nie ma dwóch takich samych zadań do rozwiązania, dzięki czemu praca nigdy nie staje się nudna.

Praca nad strukturą miast nigdy się nie skończy – jest to proces ciągły, gwarantujący pojawianie się coraz to nowych wyzwań.

Rekrutacja i kształcenie na MIĘDZYWYDZIAŁOWYM KIERUNKU STUDIÓW gospodarka przestrzenna, prowadzonym wspólnie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, odbywa się w ramach międzywydziałowej oferty edukacyjnej i wspólnej liczby miejsc. Co to oznacza w praktyce?
  • zajęcia z wykładowcami 3 Wydziałów PK (WA-WIL-WIŚiE),
  • sprawy administracyjne i obsługa studentów prowadzone przez 1 z tych 3 Wydziałów (WIŚiE).
III. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
PROGRAM STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI
URBANISTYKA i TRANSPORT


To czas na specjalistyczną wiedzę z zakresu zagrożeń klimatycznych, środowiskowych i transportowych, planowania rozwoju miast, ochrony i kształtowania środowiska miejskiego oraz dziedzictwa kulturowego, zarządzania miastem i marketingu terytorialnego. Zdobędziesz też praktyczne umiejętności planowania i projektowania miast, także dzięki wykorzystaniu technik komputerowych. Będziesz również mieć szansę wpływania na zakres pozyskiwanej wiedzy, dzięki możliwości wyboru części przedmiotów.


To czas na kolejną porcję wiedzy i umiejętności z zakresu planowania rozwoju miast oraz regionów, wiedzę z zakresu budownictwa inteligentnego i energooszczędnego oraz funkcjonowania i wykorzystania systemu transportowego w mieście – zarówno w przewozach osób jak i ładunków, a także systemowego planowania infrastruktury wodno-ściekowej. Także w tym semestrze część przedmiotów będzie można wybrać samodzielnie.


To głównie czas przygotowania dyplomowej pracy magisterskiej w wybranej przez Ciebie tematyce, na jednym z trzech wydziałów prowadzących kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA.
Ale nie tylko – nadal będziesz poszerzać wiedzę, głównie na przedmiotach wybieralnych, między innymi z zakresu mieszkalnictwa oraz planowania transportu w obszarach rewitalizowanych.
IV. PO STUDIACH
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Współczesne podejście do zarządzania przestrzenią wymaga podejścia interdyscyplinarnego, łączącego nowoczesną, aktualną i użyteczną wiedzę z różnych dziedzin nauki, w tym z zakresu urbanistyki i transportu. Dyplom ukończenia studiów na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, w specjalności URBANISTYKA i TRANSPORT, realizowanej wspólnie przez Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki stanowi bardzo poważny atut na rynku pracy. Poświadcza on zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz posiadanie umiejętności w bardzo rozległym obszarze działalności inżynierskiej.
Umożliwia też szerokie spektrum zatrudnienia – na absolwentów specjalności URBANISTYKA i TRANSPORT czeka praca w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w jednostkach naukowych, w biurach planistycznych i konsultingowych – na rynku krajowym i zagranicznym.
Natomiast, po odbyciu kilkuletniej praktyki absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym, w tym w ramach własnej działalności gospodarczej.
KONTAKT
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Sekretariat:
+48 12 628 28 01


Dziekanat studiów - kierunek międzywydziałowy
GOSPODARKA PRZESTRZENNA


Godziny otwarcia: 10:00-13:00
codziennie poza czwartkiem, pok. 328


+48 12 628 28 05
(st. stacjonarne)

s-0@wis.pk.edu.plWydział Architektury

http://arch.pk.edu.plWydział Inżynierii Lądowej

http://wil.pk.edu.plWydział Inżynierii Środowiska i Energetyki